Nederlands  Français  

Coaching & resultaat

Coaching maakt u bewust. Bewust van waar u nu staat in het leven en van wat u wilt bereiken of veranderen. Uw coach zoekt samen met u naar uw drijfveren, overtuigingen en talenten om snel en effectief uw gewenste resultaat te bereiken.

Coaching versterkt wat goed is voor u. Van binnen uit. We observeren wat er gebeurt wanneer u zich laat beïnvloeden door onbewuste overtuigingen en emoties. Het zichtbaar maken van dit patroon resulteert in een blijvende positieve verandering. Onze aanpak is realistisch, concreet en doelgericht.

Coaching betreft uw volledig functioneren, zowel zakelijk als privé. Emotionele, fysieke, mentale en intuïtieve kwesties komen aan bod. Wij stellen geen grens. U bepaalt zelf waar het accent van de coaching op komt te liggen.

Effecten van coaching:

  • bewuster in het leven staan
  • groter gevoel van eigenwaarde
  • resultaatgericht handelen
  • inzicht in mogelijkheden en talenten
  • grotere zelfstandigheid
  • heldere doelstellingen
  • weloverwogen keuzes
  • gerichte communicatie
  • presteren vanuit rust
  • toegenomen daadkracht

Print pagina