Nederlands  Français  

Preferred Supplier

Air France
Franstalige trajecten
FESTO
Industriële automatisering
Havenbedrijf Rotterdam
Beheer, exploitatie en ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied
KLM
Royal Dutch Airlines
Royal Haskoning
Siemens

Opdrachtgevers

ABN AMRO
Academie voor Counselling en Coaching
Studentcoaching en supervisie
Ahoy Rotterdam
Evenementen, beurzen en concerten
Airbus
Aircraft manufacturer/vliegtuigbouw
Beelden van Enith
Zelfstandig fotografe
Bird & Bird
Advocaten, notarissen en belastingadviseurs
C-COR
Multi-service communications networks
DBM
HR services
Danone
De Bruggen
Hulpverlening "verstandelijke beperking"
Epluse Communicatie
Communicatie adviesbureau
Eurobrooks
Vrijetijdskleding/jeans
Euro Port Business School
Verkort internationaal MBO, HBO en MBA
Flexus
Jeugdhulpverlening
Gemeente Rotterdam
Hogeschool In Holland
Select Studies
I-bridge
ICT - a Randstad company
Kien Legal
Juridisch strategisch adviesbureau
Novell
ICT - software
OmnIT
ICT - applicatiebouw en netwerk diensten
Orange
Projactive
HR services
RSD Hoeksche Waard
Regionale Sociale Dienst
Sociale Zaken
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Rabat - Marokko
S.O.S. International
Alarmcentrale
Technische Universiteit Delft
Faculteit Industrieel Ontwerpen
Tielkemeijer & Partners
Vermogensbeheer
Ziggo
Valkenbosch Consultancy
HRM adviesbureau
VHP
Stedebouwkundigen en (landschaps-)architekten
Zorg op Maat
Thuisverpleging en -verzorging

Print pagina