Nederlands  Français  

Coachingtraject

Uw coachingtraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Allereerst ons intakegesprek ter oriëntatie. In dit gesprek analyseren we uw huidige en de door u gewenste situatie (verwachtingen en doelstellingen). We bepalen en bevestigen het door u gekozen coachingtraject. U ontvangt van ons een offerte.

Na de intake starten we met de uitvoer van de coachingsessies. Deze bestaan uit terugblikken, inzicht verkrijgen, bijsturen, inspireren, doelen (bij-)stellen en een voortgangsbespreking.

Ter afsluiting volgt de evaluatie, inclusief een schriftelijke rapportage.

Afhankelijk van het gekozen coachingtraject kunt u tussentijds opdrachten mee naar huis krijgen. Deze opdrachten laten u de besproken onderwerpen oefenen. U leert self-coaching als eigen discipline te hanteren. Dit bevordert de onafhankelijkheid en voortgang zowel tijdens als na het coachingtraject.

Na elke coachingsessie krijgt u een beknopt verslag van de besproken zaken toegestuurd.

Bij aanvang van het coachingtraject krijgt u een notitieboekje mee. U kunt tussen de sessies door aantekeningen maken over het proces dat u doormaakt. Onze ervaring is dat dit bijzonder verhelderend en inspirerend werkt.

Print pagina