Nederlands  Français  

Ken u zelve...

Insights Discovery

 Nederlandse versie

 English version

 Version Française

Hoe goed kent u uzelf? Heeft u een helder beeld van uw talenten, uw kwaliteiten, uw ontwikkelpunten, uw blinde vlekken? Uzelf leren kennen is een boeiende, levenslange reis. Dubois Coaching gebruikt verschillende instrumenten ter ondersteuning van dit proces. Eén hiervan is het Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel, een inspirerend en praktisch instrument voor persoonlijke ontwikkeling.

Gedurende 20 minuten beantwoordt u online 25 meerkeuze vragen. Hieruit volgt een uitgebreid persoonlijk rapport met informatie over uw voorkeuren en afkeuren, uw sterke punten en ontwikkelpunten. Uw profiel geeft inzicht in uw stijl van communiceren, hoe u leiding geeft en bij voorkeur leiding ontvangt, uw leerstijl, uw probleemoplossend vermogen, timemanagement, sales én geeft suggesties voor ontwikkeling.

De basis voor uw profiel is de typologieënwetenschap van de psycholoog Carl Jung. Zijn én ons uitgangspunt is dat elke persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Jung ging uit van acht typen gedrag. Vertaald in vier kleuren zorgt de Insights kleurentaal voor het uitnodigend en positief kunnen bespreken van onderlinge verschillen. Hierdoor ontstaat ruimte voor waardering en een effectievere samenwerking.

Het Discovery Profiel wordt aangeboden in meer dan 30 landen en is beschikbaar in 25 talen.

Aanvullend kunt u kiezen voor een 360° feedback, de Insights Discovery Full Circle. Door u uitgekozen respondenten beantwoorden anoniem specifieke vragen over hoe zij u ervaren. Het resultaat geeft u inzicht in het effect dat u heeft op uw omgeving.

Het Insights Discovery Profiel is een perfecte basis voor teamontwikkeling. Alle leden van het team worden dusdanig weergegeven dat in één oogopslag duidelijk wordt waar de krachten en ontwikkelmogelijkheden van uw team liggen. Dit kan verder uitgewerkt worden in de workshop Persoonlijke Effectiviteit.

Het profiel is een belangrijke aanvulling op assessment procedures.

Print pagina