Nederlands  Français  

Onze werkwijze

"Als u er bij stilstaat, gaat u er op vooruit"

Dubois Coaching legt de nadruk consequent op het NU. Door ons drukke leven handelen we veelal op de automatische piloot. We laten ons verleden moeiteloos onze toekomst bepalen door onbewust te kiezen voor herhaling of vermijding van dit verleden. Waar we ons vaak niet meer bewust van zijn, is dat we zelf elk moment opnieuw kunnen kiezen hoe wij ons leven willen leiden. Coaching helpt u een helder inzicht te verkrijgen in uw verleden, zodat u uw onbewuste patronen en overtuigingen in uw voordeel aan kunt wenden.

"Als u vandaag niets doet, leeft u morgen net als gisteren"

Uw coach luistert actief naar u, zoekt met u naar de juiste strategie en zet u aan tot actie. Uw coach vertelt u niet hoe u moet leven of wat u moet doen. Dat bepaalt u zelf. Samen creëren we de optimale structuur voor u om uw doelen te bereiken.

"Leef vandaag met de lessen uit uw verleden en de dromen van uw toekomst"

Voorwaarde voor deze manier van coachen is dat u bereid bent kritisch naar uzelf te kijken, de confrontatie niet schuwt, de verantwoording bij uzelf legt en daadwerkelijk bereid bent actie te ondernemen. Coaching betekent commitment. We kunnen nog zoveel verklaren, inzichtelijk maken en bespreken; als u er niet naar handelt, verandert er niets!

Print pagina