Nederlands  Français  

Opdrachtgevers

Binnen organisaties is het door ontwikkelen van medewerkers een regulier proces geworden. Grenzen en verwachtingen blijven daarbij verschuiven en daarmee ook doelstellingen en takenpakketten. Geconfronteerd met een medewerker die binnen zijn functie dreigde vast te lopen bij de transitie van een meer operationele adviesrol naar een brede adviserende en ondersteunende rol ten behoeve van het management, wist Linda, als geen ander, de betrokken werknemer een spiegel voor te houden. Door middel van een typisch "Rotterdamse" doel- en resultaatgerichte no-nonsense aanpak, aangevuld met een beproefde methodiek (het Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel), humor en respect voor de klant, wist zij de betrokken werknemer vervolgens al snel uit het moeras van het verleden te trekken. Hiermee kon het beoogde ontwikkel-/bewustwordingstraject met succes worden afgerond en ervaart ook de in dit kader relevante buitenwereld het functioneren van de betrokken werknemer ondertussen anders (positiever!). Ik kan Linda dan ook van harte aanbevelen.
Jan Schmal, 52 jaar, Unitmanager Juridisch Advies, Havenbedrijf Rotterdams N.V.

Linda heeft zich binnen onze organisatie bezig gehouden met meerdere persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Zij heeft daarin krachtig geopereerd door zaken snel en onomwonden bespreekbaar te maken die voor betrokkenen echte eye-openers zijn gebleken. Haar directe stijl en duidelijke uitleg van de Insights Discovery persoonlijkheidsprofielen maken dat de gesprekken met betrokkenen doelgericht zijn en snel tot inzicht en resultaat leiden. De betrokken medewerkers hebben aangegeven door de coaching van Linda tot meer inzicht te zijn gekomen in hun functioneren t.o.v. anderen èn zichzelf. Dit inzicht is de basis waarmee zij zelf verder aan de slag kunnen in hun groei, zowel persoonlijk als professioneel.
Marinus den Harder, 47 jaar, Algemeen Directeur, Boele & van Eesteren B.V.

Ik heb Linda ingeschakeld voor diverse soorten coachingtrajecten, bij uiteenlopende vragen van diverse doelgroepen. Dat is zeker een kracht van Linda, ze kan heel goed schakelen met allerlei mensen en ze past als coach bij veel verschillende mensen. Ik heb Linda ingezet bij coachingtrajecten op het gebied van vergroten van zelfvertrouwen, het verbeteren van specifieke vaardigheden, begeleiding in arbeidsconflictsituaties en het verbeteren van managementvaardigheden. De Insightsmethodiek die Linda gebruikt geeft een perfecte basis en is een goed uitgangspunt. Daarnaast is het zeker ook een pluspunt dat Linda meertalig en telefonisch kan coachen. Linda coacht op een hele fijne, empathische en doelgerichte wijze, waarbij ze ondanks al haar zachtheid toch zeker ook confronteert waar nodig. Wat haar nog het meest kenmerkt is haar betrokkenheid bij al haar coachees, ze rust niet voordat het traject (naar volle tevredenheid) is afgerond en daarna houdt ze ook nog contact met hen.
Marjolein van der Meer, 38 jaar, Adviseur Ontwikkeling, Havenbedrijf Rotterdam

Zeker in een bedrijf in beweging is er regelmatig nood aan interventies met als doel het "op het spoor zetten of houden" van leidinggevenden of andere medewerkers in sleutelfuncties die vaak onder behoorlijke druk staan. Bij ons is dat niet anders en na in 2010 zelf een coaching of liever "herbronningstraject" met Linda te hebben doorlopen had ik dan ook geen enkele aarzeling meer om haar vanuit mijn functie als hoofd HR in te schakelen voor andere medewerkers van het bedrijf. Linda beheerst de unieke kunst om zich uitermate goed in te leven in de probleemstelling zonder ook maar op enig moment haar professionaliteit te verliezen. Ze heeft een scherp analytisch inzicht, is kritisch en kan behoorlijk confronteren edoch doet dit vanuit een warme, aangename en mensgerichte persoonlijkheid met als duidelijk en enig einddoel mensen terug zelfstandig op weg te helpen.
Marc de Leeuw, 51 jaar, Vice President Human Resources, Interxion Holding NV

Als leidinggevende word je regelmatig geconfronteerd met een medewerker die onvoldoende de eigen rol in de organisatie oppakt. Dit omdat een organisatieverleden en een persoonlijk verleden de medewerker heeft 'vast' gezet. Als opdrachtgever heb ik in overleg met één van mijn medewerkers gekozen voor een coachingtraject bij Linda Dubois. Linda heeft een prettig confronterende stijl die goed paste bij het persoonlijk vraagstuk van de betrokken medewerker. Na een beperkt aantal gesprekken wist de medewerker de energie en het enthousiasme in het werk terug te vinden.
Fred Fillekes, 47 jaar, directeur, De Bruggen - Rijnmond

Print pagina