Nederlands  Français  

Management

In de complexe en veeleisende omgeving waarin ik een management rol vervul was het mijn uitdaging om aandacht te houden op persoonlijke ontwikkeling en carrière. Voor een juiste balans vind ik het belangrijk om naast loyaliteit naar het bedrijf toe ook loyaal aan mezelf te blijven. HR bood mij de mogelijkheid hier aan te werken met behulp van een coachingtraject bij Dubois Coaching. Mijn belangrijkste leerpunt was om handvatten te vinden en die te gebruiken om mijn (zelf-) kennis en netwerk om te zetten in gerichte actie. Linda Dubois verstaat haar vak uitstekend. Zij luistert goed en houdt op een persoonlijke wijze een spiegel voor om zo vaste denk-en gedragspatronen te veranderen. Het resultaat is dat ik nu veel bewuster en vanuit mijn eigen kracht werk aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
Chris Sprangers, 45 jaar, Director Commercial Strategy, Air France-KLM

Het coachingtraject met Linda kwam voor mij op precies het goede moment om de juiste sturing te kunnen geven aan mijn carrière en heeft een concrete en positieve invloed gehad op zowel mijn professionele als privé omgeving. Het traject heeft mij allereerst meer inzicht gegeven in wat mijn persoonlijke voorkeuren zijn, hoe deze van invloed zijn op de wijze waarop ik communiceer en hoe ik communiceer met de mensen om mij heen. Vervolgens heeft Linda aan de hand van concrete voorbeelden handvatten geboden om effectiever te communiceren met verschillende type mensen. Hiernaast heeft het traject geholpen om een duidelijk beeld te scheppen van mijn ambities en om heldere carrière-doelstellingen te formuleren. Linda heeft een zeer persoonlijke en professionele benadering en weet goed door te dringen tot de kern. Dit coachingtraject heeft mij geholpen een balans te vinden die mij toestaat om nog meer te vertrouwen op mijn sterke punten, heldere keuzes te maken èn anderen hierin mee te nemen.
Rutger ter Hoeven, 36 jaar, Marketing Manager, Interxion

Als leidinggevende kreeg ik de kans om een coachingtraject met Linda Dubois te doorlopen. Mijn doelstelling was om opener te leren communiceren en teambuilding te optimaliseren. Ik was zeer verbaasd dat mijn Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel zo exact bij mij paste. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik nog het nodige kon veranderen. Dit is met de hulp van Linda gelukt. Zij is in mijn ogen een inspirerende persoon die mensen durft te confronteren zonder opdringerig te worden. Het coachingtraject heb ik als zeer positief ervaren, omdat de wijze van coachen op natuurlijke wijze geschied. Dit in tegenstelling tot diverse cursussen die door mij als onpersoonlijk zijn ervaren. Doordat er een juiste omgeving werd gecreëerd, ik mij op mijn gemak voelde in Linda haar omgeving en zij de vinger op de gevoelige plek wist te leggen, stond ik open voor haar denkwijze en was ik bereid om verandering aan te brengen. Ook na het coachingtraject denk ik nog geregeld aan Linda haar woorden als een bepaalde situatie zich voordoet. Ik kan Dubois Coaching aanraden als u zelf ook open staat voor verandering c.q. fine tuning.
Paco Alblas, 43 jaar, Projectleider, Boele & van Eesteren

Mijn ontwikkeling bij mijn voormalige werkgever zat op zijn einde. Met het doel een nieuwe richting binnen de onderneming in te slaan kreeg ik een coachingtraject aangeboden. Door het Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel kreeg ik een duidelijke beschrijving van mijn persoonlijke en zakelijke karakter. Linda heeft uitstekend achterhaald wat mijn "blind spots" waren en deze op professionele, socratische wijze herkenbaar gemaakt. Aan de hand hiervan heb ik verschillende gedragsveranderingen in zowel de persoonlijke als zakelijke sfeer doorgevoerd. Uiteindelijk bleek er voor mijn capaciteiten en ambities geen ruimte binnen de onderneming waar ik werkzaam was en besloot ik mijzelf binnen een andere onderneming verder te ontwikkelen. Voor mij persoonlijk betekende dit relatief korte traject meer zelfkennis en vertrouwen waardoor ik sneller keuzes kan maken en geleerd heb om meer uit mijzelf te halen. Een formidabel traject dat een belangrijke verandering in mijn leven heeft betekend.
Wouter de Kok, 35 jaar, Oracle Nederland BV, Solution Sales Identity & Access Management

In het kader van een KLM management development programma kreeg ik vijf coachingsessies aangeboden. Vrij in te vullen. In eerste instantie wist ik niet goed wat ik hiervan moest verwachten. "Hoezo coaching?", dacht ik. Ik had geen directe behoefte of vraag en ik had het gevoel alles zakelijk onder controle te hebben. Toch waren de sessies met Linda absoluut bijzonder en zeer waardevol. Zij creëert een ongedwongen sfeer, luistert erg goed en houdt je op plezierige en humorvolle wijze een spiegel voor. Door het voorhouden van deze spiegel werd ik mij bewust van mijn kracht en herkende ik welke negatieve denkpatronen en bijbehorend gedrag deze kracht kunnen ondermijnen. Nog dagelijks heb ik, zowel zakelijk als privé, plezier van dit bewustwordingsproces en de wijze tips die ik van Linda heb gekregen.
Eric Snijders, 41 jaar, Manager Global Trade and Niche Markets, KLM

Op mijn werk hingen organisatorische veranderingen in de lucht en ook privé zat ik al geruime tijd niet lekker in mijn vel. Ik ben erg blij dat ik op een gegeven moment de stap durfde te zetten om mijn baas te vragen een coachingtraject bij Linda Dubois te mogen starten. Door haar openheid was het startgesprek al meteen een hele verademing. Het Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel en de gestructureerde aanpak van Linda hebben me erg geholpen om meer inzicht te krijgen in mijn sterke en zwakke kanten en de achtergronden daarvan. Hierdoor was ik beter voorbereid op de strategische gesprekken over de toekomstige positie van mijn team en mijzelf binnen het bedrijf en de moederorganisatie. Door de gesprekken met Linda en haar concrete voorbeelden werd ik mij ook meer bewust van mijn voorkeursgedrag en het effect daarvan op anderen, waardoor het mogelijk werd om hier in de communicatie rekening mee te houden. Ik merk dat ik door het coachingtraject veel meer in balans ben gekomen, gevoelsmatig meer afstand kan nemen van beslissingen die door anderen (moeten) worden genomen en vooral met meer vertrouwen naar de toekomstige veranderingen kan kijken nu die in de tijd dichterbij komen. Hierdoor functioneer ik ook in de thuissituatie beter.
Jeanine Zwalve, 39 jaar, juriste en teamleider Ruimtelijk Recht, VHP stedebouwkundigen en (landschaps-)architekten

Via mijn bedrijf ben ik in aanraking gekomen met een personal coach. Aan de hand van mijn Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel werd ik aan Linda Dubois gekoppeld. Dat het een goede match was, bleek al bij het eerste gesprek. Linda gaf mij feedback waar ik even van schrok, maar toen realiseerde ik mij: "Ze heeft groot gelijk en wat ben ik mezelf aan het aandoen?" We zijn toen samen aan de slag gegaan om meer inzicht te krijgen in waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. Geregeld kwamen er daarbij knelpunten uit het verleden naar boven. Door er over te praten en ze een plaats te geven, verdwenen de meeste van die knelpunten. Ik zit nu een stuk beter in mijn vel en dat heeft ook zijn uitstraling op het team dat ik leid. Ik heb veel meer inzicht gekregen in hoe mensen van elkaar kunnen verschillen en daardoor ben ik nu beter in staat om mensen op hun individuele behoeften aan te sturen.
Evelien Ran, 39 jaar, Revenue Management, KLM

Via een Management Development traject werd ik cliënte bij Linda Dubois. Personal Coaching diende binnen het traject als instrument ter voorbereiding op een volgende carrièrestap. Die nieuwe baan is er gekomen, maar voor mij heeft gecoached worden door Linda veel meer betekend. Niet alleen op professioneel vlak, maar ook privé. Dankzij Linda's werkwijze heb ik veel meer inzicht gekregen in mijn interactie met anderen en geleerd gedrag effectiever in te zetten en te beïnvloeden. Een groot goed waar ik elke dag profijt van heb. Een coachingtraject onder begeleiding van deze integere en betrokken professional zou ik een ieder gunnen.
Carolina Halkes, 39 jaar, Airline Partnership Manager, Air France/KLM

Ik vind een goede Personal Coach een geschenk voor iedereen die op zoek is naar zichzelf en naar wat het leven verder nog te bieden heeft. Mijn levenshouding is blijvend veranderd. In mijn geval bleek de zoektocht geblokkeerd te worden door angsten en twijfels. Door de tips en lees-opdrachten, die ik precies op de juiste tijdstippen ontving, heb ik iets prachtigs gekregen. Iets wat ik al heel lang kwijt was, namelijk het geloof in het unieke in mijzelf. Ik leerde door mijn angsten heen te zien. Ik weet nu veel beter mijn prioriteiten te stellen. Ik kies bewuster voor mijn ontwikkeling. Geen lang gepieker meer over - voor mij persoonlijk - minder belangrijke zaken. Steeds vaker wijzen mijn hart en intuïtie mij de weg. Dit was voor mij veruit de meest inspirerende ervaring van 2004. Durven zijn. Groots. Stralen. Het zijn levenslessen waardoor ik nu elke dag zonniger door het leven ga. Het is ongelooflijk hoeveel dingen ik nu met veel minder moeite voor elkaar krijg. Het bijzondere was ook dat Linda en ik elkaar geen één keer persoonlijk ontmoet hebben. Het gehele traject heeft plaatsgevonden middels sms en e-mail. Ik vind de aanpak van Linda heel bijzonder en verfrissend, geen "moeilijkdoenerij" en heel veel eye-openers. Ze kan zich goed verdiepen in de fase waarin iemand zich in zijn groeiproces bevindt. Ze nam de druk weg toen ik "dacht" dat ik moest kiezen en dat dus niet hoefde. Gevolg is dat ik nu een paar heel mooie opties voor mezelf heb ontwikkeld.
Kees Krijntjes, Lab Manager - UPC, 43 jaar

Na een tumultueuze periode met veranderingen in de ICT markt, ontslagen en managementteam wijzigingen is besloten om een afdelingsscan te laten uitvoeren. De insteek van deze Company Scan was om meer inzicht te verkrijgen in wat er speelde op de afdeling. Na deze afdeling is nog een tweede afdeling gescanned. Het resultaat van deze scans bleek tweeledig. Ten eerste kreeg ik meer inzicht in de teams. Wat houdt de mensen bezig? Hoe wordt er over bepaalde onderwerpen gedacht? Tweede punt is dat een aantal mensen aan het denken werd gezet met betrekking tot hun eigen gedrag (een stuk personal coaching). Deze personal coaching resulteerde in het bespreekbaar maken van aanwezige problemen/blokkades. Concluderend hebben we met de Scans een stap gezet in de richting van een beter functionerende Company.
Michel Blom, 42 jaar, Operations Manager, Omnit BV

De coachingmethodiek van Linda Dubois heeft mij in staat gesteld belangrijke stappen in mijn leven te zetten. Met name met betrekking tot mijn privé-leven werd mij een spiegel voorgehouden. Hierdoor kreeg ik het inzicht dat alle ingrediënten reeds aanwezig waren voor het leven zoals ik het wil, maar dat ik zelf in actie moest komen om mijn leven in de juiste richting te sturen. Eén van de resultaten van dit proces is dat ik inmiddels samenwoon met de vrouw van mijn leven en daar ontzettend gelukkig mee ben. Tevens is er sprake van een spin off op andere gebieden in mijn leven. Deze zelfde aanpak hanteer ik ook in mijn beroepsleven.
Casper Plochg, vestigingsmanager ABN AMRO, 35 jaar

Print pagina