Nederlands  Français  

Internationaal

To help decide upon my next career move Air France - KLM offered me 5 coaching sessions with Linda. She is a wonderful person with an optimistic, open attitude towards life which really facilitated the coaching process. She was able to help me better understand how I have changed over the last 7 years. I was able to clarify my strengths, weaknesses and what opportunities and threats I face. Finally I now have a SMART action plan to attempt to overcome some of these weaknesses and threats as well as realize my potential. I would certainly recommend anyone who is open to self improvement to follow her coaching sessions.
Sam Ratnayake, 45 years, Operations Research Analyst, Air France KLM

Coaching? Ik geef toe dat ik sceptisch was. Ik zag het als "de trend van de eeuw" en was er niet van overtuigd dat met deze benadering concrete resultaten te behalen waren. Het tegendeel bleek, het was een zeer waardevolle ervaring. Het bracht me veel inzicht in hoe ik werk en hoe ik met anderen omga. Ik leerde mijn diepste drijfveren kennen, dat wat mijn acties stuurt. Het resultaat hiervan is een verhoging van mijn effectiviteit, een nieuwe balans in timemanagement. Mijn keuzes zijn krachtiger, omdat ik nu beter inzie wat de gevolgen zijn. En ik weet nu hoe ik constructief situaties kan beïnvloeden waarin ik mij voorheen gevangen voelde. Coaching is geen "gouden pil" of toverstokje. Ik moest mij openen, durven vertrouwen. En soms val ik terug in oud gedrag, maar door hetgeen ik heb geleerd, herken ik deze situaties sneller en kan ik toepassen wat ik nu weet. Op een bepaalde manier heb ik aan kracht én vrijheid gewonnen...
Anne-Karine Lawson, 36 jaar, Project Manager KLM Business Campus (Franstalig traject)

Linda Dubois is een inspirerende coach die aanwezig is tijdens het gesprek, maar zichzelf niet centraal stelt. Ze weet je in de gesprekken op persoonlijke wijze te prikkelen en geeft je een veilige omgeving waarin je al je gedachten en twijfels kwijt kunt. Ze geeft constructieve en positieve feedback. Ze kan op charmante wijze de vinger op de zere plek leggen en geeft direct concrete suggesties voor verbetering. Ik ben leidinggevende van een team met verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden, en het was voor mij nuttig dat Linda gevoel toont te hebben voor intercultureel management.
Cora Jawad-Smelik, 39 jaar, Attaché voor Sociale Zaken, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Rabat - Marokko (incl. Franstalig traject Marokkaans medewerker)

In het kader van een ontwikkeltraject voor "high potentials" bij KLM kreeg ik de kans het interessante thema "persoonlijke en relationele effectiviteit" uit te diepen. Dit betrof een coachingtraject van 6 maanden met een vrij in te vullen onderwerp. Zakelijk of privé. Samen met Linda keek ik van gezonde afstand en onder professionele begeleiding naar de doelen die ik mijzelf gesteld had. Haar frisse kijk, neutraal en extern, zorgde ervoor dat ik mijzelf de juiste vragen kon stellen en zo mijn uitdagingen vanuit nieuwe hoeken ging benaderen. Ondanks het feit dat ik Linda niet reeds langer kende en dat zij niet werkzaam is in mijn branche bleek onze samenwerking bijzonder effectief. Het verrijkte onze relatie en bracht ons tot originelere oplossingen.
Frédéric Huynh Quan Dat, 32 jaar, Commercieel Directeur "Proche Orient", Air France (Franstalig traject)

Mijn werkgever bood mij een coachingtraject aan in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Doelstelling was op concrete wijze te werken aan mijn sterke en minder sterke punten. Dubois Coaching leverde wat ik verwachtte. Luisteren en heroriënteren lagen aan de basis van dit resultaat. Door gedetailleerde analyse van mijn Insights Discovery Persoonlijkheidsprofiel en van mijn professionele en privé levensloop tot nu toe, kwamen we tot heldere, meetbare en bereikbare doelen. Ik waardeerde in het bijzonder onze dialoog binnen een klimaat van vertrouwen. En dit gedurende het gehele traject. Ik heb veel inzichten opgedaan over mijzelf. Het op een gegeven moment jezelf oprecht ter discussie stellen is mijn inziens noodzakelijk om te kunnen evolueren in de wereld van vandaag. Het profijt is tweeledig, omdat deze benadering zowel toepasbaar is op mijn professionele als mijn privé leven. Zonder aarzelen raad ik het u aan om de sprong in het diepe te wagen, om uzelf binnenstebuiten te keren, met als resultaat het beste in uzelf naar boven te brengen voor uw naasten, uw collegae en het bedrijf waar u voor werkt.
Christian Halm, 34 jaar, e-Marketing manager, KLM (Franstalig traject)

Print pagina