Nederlands  Français  

Executives

In 2008, na 5 jaar directrice te zijn geweest van Aeromexico in Frankrijk, was ik op zoek naar een nieuwe horizon en voor de eerste keer in mijn leven was ik dus op zoek naar een baan. Tijdens de 22 jaar van mijn professionele carrière had ik altijd het geluk gehad dat mooie kansen zich als vanzelf aandienden. Met enige scepsis over wat een coach mij zou kunnen bieden heb ik me toch laten verleiden tot deze ervaring. Ondanks de korte doorlooptijd (5 maanden) bleef ik achter met een ongelooflijk bijzondere herinnering aan deze belevenis die voor altijd mijn visie heeft veranderd ten aanzien van mijn dagelijks functioneren, management issues, priorisering, timemanagement en de relaties met mijn professionele netwerk. Zonder enige twijfel is het de coaching geweest die ervoor heeft gezorgd dat ik de moeilijke periode heb kunnen doorstaan waar Aeromexico doorheen ging tijdens de crisis. De inzichten hebben mij geholpen bij het doorvoeren van een belangrijke reorganisatie van het team in Frankrijk.
Carolina Garcia Posada, 47 ANS, Directrice Générale France, AEROMEXICO

Dubois Coaching? Ik begon aan mijn coaching traject met Linda met de nodige vraagtekens. Ik was persoonlijk van mening dat dit allemaal voor mij weinig toegevoegde waarde zou hebben. Na 28 jaar bedrijfservaring en gewoond te hebben in Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Europa en nu 11 jaar in drie verschillende landen in Afrika, wat zou mij nog bijgebracht kunnen worden? Tijdens de eerste sessie bleek dat dus behoorlijk wat te zijn. Linda was voor mij primair een sparring partner, zowel zakelijk als privé. Professioneel, pragmatisch, sympathiek en dynamisch zijn slechts enkele woorden die haar typeren. Ik kan Dubois Coaching meer dan warm aanbevelen.
Pieter de Man, 50 jaar, General Manager Oost-Afrika, Air France - KLM

"Meer bagage creëren om zo beter om te kunnen gaan met alle verschillende mensen om mij heen - mijn leveranciers, onze klanten, mijn medewerkers en de managers." Dat was de doelstelling waarmee ik dit coachingtraject begon. Het heeft mij handvatten opgeleverd. Ik reflecteer nu meer op mijn eigen handelen. Ik ben me bewuster geworden van het effect van mijn manier van communiceren én van mijn eigen invloed om dat effect te sturen. Het heeft mij als manager completer gemaakt, want ik stond bij aanvang van dit coachingtraject met relatief weinig ervaring voor enorme uitdagingen (management buy-out en functieverschuiving van algemeen directeur naar DGA). Ik heb de coaching als erg concreet ervaren. Anders dan ik gewend was. Eerdere coaching vond ik erg theoretisch. Dat kan goed zijn, maar voor mij was het niet pragmatisch genoeg. Ik wilde actie. En dat heb ik gekregen. Het was geven en nemen. Een dialoog. Een spel. Geen eenrichtingsverkeer vanuit een coach die stellingen plaatst en je dan vraagt wat je voelt. Het was praktisch. Ik zie nu meer invalshoeken. Hierdoor kan ik zaken speelser aanpakken. Ik heb mijzelf sterker zien worden zonder dat ik op mijn bestaande sterke punten hoefde in te leveren.
Marcel Henriquez, 33 jaar, Algemeen Directeur, OmnIT BV

Als je loopt te puzzelen rond een te nemen beslissing, een belangrijk besluit over jezelf of je organisatie, dan is advies vragen aan mensen om je heen zeker nuttig. Maar steeds zijn dat medemensen die vanuit het kader van collega, leidinggevende, vriend, partner of medewerker naar je kijken; die vanuit die positie en met alles wat ze vanuit die rol van je weten, je een advies geven. Juist buiten die kaders een raadgever te zoeken, dat is echt verhelderend. Mijn ervaring is inmiddels dat je dat vooral niet moet doen als je zwaar in de problemen zit, maar veel eerder. Een kritisch, professioneel luisterend oor; feedback zonder bijbedoeling; een sparring partner met verstand van zaken. Dat gun je toch elke manager!
René de Bot, 56 jaar, directeur Flexus (jeugdzorg)

En daar sta je dan. De Business Unit waar je als leidinggevende 5 jaar heel hard aan gebouwd hebt, wordt opgeheven. Je gaat aan jezelf twijfelen. Ineens zakt de daadkracht weg. Je creatieve gevoel laat je in de steek, want er is twijfel. Is dit een eindpunt of juist een beginpunt? Daarom heb ik gekozen voor een coachingtraject met Linda Dubois. Op een netwerkbijeenkomst liep ik "toevallig" tegen haar aan. De click was er vanaf het eerste moment. Linda fungeerde als mijn sparringpartner. Zij stelde mij in staat weer te focussen, mijn kracht te hervinden en vanuit die kracht mijn sterke punten te gebruiken. De gesprekken waren opbouwend en brachten me steeds een stapje verder naar mijn doel. Dit doel was ondergesneeuwd door twijfel aan mijn eigen kwaliteiten. Als een sneeuwschuiver maakte ze de weg vrij naar mijn nieuwe uitdaging. Wat een eindpunt leek werd een beginpunt.
Jelle Marchand, Directeur Select Studies - Projectmanager School of Law, Hogeschool In Holland, 49 jaar

Het leven is druk en vaak chaotisch; na 15 jaar werken als internationaal belastingadviseur, waarvan de laatste 5 jaar als partner bij 2 internationale advieskantoren, had ik me daarbij neergelegd en wist ik niet beter meer. Dat ging goed tot het me steeds meer opviel dat ik ook mijn vrije tijd indeelde en ervoer als "moeten". Als ervaren vrijgezel bleek het moeilijk om mijn grenzen te bepalen. Ik had het gevoel dat het leven langs me heen ging lopen. Linda beweerde dat ik door middel van coaching de rust in mijn leven kon terugvinden terwijl ik daarnaast in minder tijd meer werk zou kunnen verzetten. De eerlijkheid gebiedt dat ik erg sceptisch was. Dat bleek ten onrechte. Het grote "moeten" is veranderd in vanzelfsprekend bewust keuzen maken, een sterk verbeterde organisatie en vooral: overzicht en daardoor rust. De balans is terug in mijn leven. Linda's aanpak is helder, concreet en zonder ontsnappingsmogelijkheid. Dat heeft geleid tot een onverwacht snel resultaat. Ik zie terug op het coaching traject als een kleine investering met een lifetime rendement zowel zakelijk als privé.
Pieter Camps, 41 jaar, Partner Bird & Bird Advocaten, Notarissen en Belastingadviseurs

Er zijn periodes in je leven die in het teken staan van verandering. Met wat geluk heb je dan een klankbord om mee af te stemmen. Maar als dat klankbord onderdeel is van je leven, als partner, vriend of collega bijvoorbeeld, dan werkt dat toch niet helemaal. Bovendien is een klankbord ook maar een mens. Een goed alternatief is een personal coach, en een uitstekend alternatief is Linda Dubois. Ik heb haar leren kennen als een warme persoonlijkheid, die niet schroomt te zeggen wat ze denkt. Zij is een intelligente gesprekspartner die mij nieuwe inzichten heeft gegeven. Bovendien kon ik met haar bestaande ideeën uitkristalliseren waardoor mijn blik op het heden en de toekomst meer helder is geworden.
Hans Tielkemeijer, Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer, 45 jaar

Als ik terugdenk aan de coachingperiode bij Dubois Coaching komen een aantal woorden in me op: veilig, comfort, helder, doelgericht en groei. Het begin met inzicht verkrijgen in mijn eigen belemmeringen en overtuigingen was erg verhelderend en ook confronterend. Het traject daarna met het overwinnen van die belemmeringen verliep automatisch via inzicht, kracht, inspiratie en passie. Met name de omgeving waarin de coaching heeft plaatsgevonden alsmede de persoonlijke aanpak heb ik als uiterst plezierig ervaren. Het is heel praktisch, 'down to earth' en doelgericht.
Enrico Koenen, partner bij Epluse Communicatie Rotterdam, 34 jaar

Zoals het, naar ik meen, jonge ondernemers vaker overkomt, leidt succes in de opbouw van een jong bedrijf tot de nodige strubbelingen in hoe je daar als jonge ondernemer op een goede manier mee omgaat. Linda Dubois besprak met mij deze problematiek. Het ging daarbij om zaken als een chronisch tijdgebrek, moeite met het zakelijke en privé gescheiden te houden, en het probleem dat je soms zo hard knokt voor het op de rails houden van de dagelijkse aangelegenheden, dat je niet meer toekomt aan strategischer zaken die de onderneming op lange termijn verder moeten laten ontwikkelen. Met Linda Dubois doorliep ik een coachingtraject waarbij zij mij heel geleidelijk aan bewust heeft gemaakt van de mogelijkheden die ik heb om de bij mij gesignaleerde problematiek te verhelpen. Het eindresultaat is dat ik inmiddels veel bewuster met tijd, zaken en privé weet om te gaan en doelgericht een optimale balans tussen deze elementen kan vinden. Ik denk met veel plezier terug aan het coachingtraject. En, het is waar; zolang ik er bij stil blijf staan, blijf ik vooruit gaan!
Mr. Drs. Nicole Kien, Kien Legal, 34 jaar

Print pagina