Nederlands  Français  

Divers

"Waarom reageer ik toch zo gevoelig, waarom maak ik me zo druk om soms zulke kleine dingen, waarom heeft kritiek van anderen zoveel impact op mij, waarom kom ik niet voor mezelf op en waarom lijkt het alsof andere mensen er heel anders tegenaan kijken en er veel makkelijker mee omgaan dan ik?" Heel veel vragen, die mij vooral onrustig en onzeker maakten. Dit waren de vragen waarmee ik het coachingtraject met Linda instapte (een traject dat mij geadviseerd is door mijn leidinggevende, omdat hij zag hoe ik worstelde met mijn gevoelige kant). En ik zeg eerlijk, voordat ik hieraan begon, was ik er niet van overtuigd dat een coachingtraject mijn manier van denken en handelen zou kunnen veranderen (het was mijn manier van leven en reageren, al zo lang als ik me kan herinneren, het was met mij verbonden). Toch pakte ik de mogelijkheid om het te kunnen veranderen/begrijpen met beiden handen aan. Vanaf het eerste gesprek met Linda was er een klik, een vertrouwensband. Ik voelde me op mijn gemak en vooral "begrepen". Er werden geen harde eisen gesteld, geen deadlines en geen opdrachten waar ik tegenop kon gaan zien (want Linda had gelijk dat dat mijn onzekerheid alleen maar zou vergroten). Ik vind het moeilijk om precies te omschrijven hoe Linda het uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen, maar het is haar gelukt. Door mij in te laten zien dat iedereen anders is, andere kwaliteiten en een andere denkwijze heeft, wat ook weer voor iedereen anders handelen tot gevolg heeft. Niemand is gelijk en ik hoef mij ook zeker met niemand te vergelijken. Ik voelde me langzaamaan een "bijzonder" persoon worden naarmate de gesprekken vorderden. Mijn kwaliteiten werden uitgelicht (welke ik zelf niet zag of eerst niet als bijzonder bestempelde) en mijn manier van reageren op alledaagse dingen werd uitgebreid besproken. Ook het Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel heeft mij inzicht gegeven in wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. Ik ging mezelf begrijpen! Langzaamaan maakte dit mij zekerder, vertrouwd met mezelf! Opkomen voor mezelf zag ik niet langer meer als gevaar, maar als van belang om te laten zien wie ik zelf ben. Mijn gevoelige kant is niet verdwenen, "dat ben ik." Ik ben geen ander mens geworden (dat wilde ik ook niet), maar ik heb wel rust en begrip gevonden bij mezelf, leren relativeren en dat is heel wat waard. En daar blijf ik Linda altijd dankbaar voor!
Saskia, 35 jaar, Secretaresse, Havenbedrijf Rotterdam

Aanleiding voor mijn zoektocht naar een coach was mijn persoonlijke wens om in mijn werk meer richting en samenhang te creëren, effectiever te werken en mijn doelen voor de komende jaren helder te krijgen. Na drie voorgesprekken met coaches, waarvan ik de namen via collegae had ontvangen, koos ik Linda (en zij mij), omdat ik het gevoel had dat haar benadering het meest compleet (holistisch) zou zijn en haar enthousiasme mij aansprak; werken met behulp van een coach mag van mij namelijk leuk zijn! Linda heeft mij gedurende een jaar inderdaad op een voor mij inspirerende en complete manier dieper inzicht gegeven in mijn drijfveren, mijn manier van werken en de communicatie over en weer met anderen. Hierdoor kan ik beter keuzes maken en acties ondernemen die ook passen bij de doelen die ik mijzelf stel. De coaching heeft niet alleen mijzelf weer een stuk verder geholpen in mijn ontwikkeling, maar mij ook nieuwe mogelijkheden gegeven om mijn studenten effectiever bij hun ontwikkeling te begeleiden. Coaching ontvangen en doorgeven helpt de kwaliteiten van mensen en dus van organisaties te verbeteren. Naar mijn mening een waardevolle investering. Linda bedankt!
Annemiek van Boeijen, 42 jaar, docent faculteit Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft

Afgelopen jaar was er één vol bijzondere opgaven. Ten eerste was daar mijn studie die ik had afgerond. Als gevolg daarvan stond de serieuze wereld op mij te wachten. Ten tweede was daar mijn relatie. En ten derde stond IK daar. Alleen. Met een hoofd vol vragen. Eén en al chaos. "Wat moet ik doen? Waar ligt mijn hart? Ik wil zoveel; welke keuzes ga ik maken?" Afgelopen jaar ben ik met deze vragen naar coaches, ja, zelfs naar een psycholoog, toe geweest. Zonder tevreden resultaat. Na twee sessies met Linda daarentegen heb ik een keuze kunnen maken die helemaal uit mijzelf kwam. Van Linda kreeg ik namelijk de opdracht om mijn gevoel op te schrijven. Korte notities door de dag heen. Dit leidde vanzelf tot keuzes. Het zorgde ervoor dat alle vragen en alle chaos nu weg zijn. Ik voel me weer licht, vrij en gelukkig! Dit zijn de beste Euro's die ik het afgelopen jaar heb uitgegeven en daar ben ik Linda zeer dankbaar voor!
Pauline Egge, 25 jaar, freelance journalist

In het kader van mijn studie tot coach/counsellor was ik op zoek naar een supervisor met kwaliteit en ervaring op het gebied van coachen en counsellen. Ik kwam al snel bij Linda Dubois uit. Zij gaf mij meteen een warm en welkom gevoel, zodat ik met veel vertrouwen mijn verhaal kon doen. Zij luistert goed, volgt haar gesprekspartner nauwgezet en komt met zeer nuttige, praktische tips en adviezen. Linda verstaat de kunst om op het juiste moment dingen naar voren te brengen en kan de positieve kanten laten zien van iets dat je in de eerste instantie als negatief hebt ervaren. Zij wees mij op het fenomeen 'metacommunicatie'. Typisch zo'n begrip wat ik al vaag kende, maar Linda maakte het begrip levendig en praktisch toepasbaar, zodat ik er echt mijn voordeel mee kan doen. Ik vond het heel leerzaam om te zien dat zij zelf regelmatig gebruik maakte van metacommunicatie. Op een open en natuurlijke manier. In Linda vond ik een professionele supervisor, maar ook een heel open en warme persoonlijkheid.
Astrid Terbrack, 34 jaar, ambulant woonbegeleider Bavo Europoort (GGZ)/student Academie voor Coaching en Counselling/startend ondernemer van Zaailing (wandelcoaching en counselling)

Op de rand van een burnout zocht ik hulp om richting te geven aan mijn leven. Praten bij de psycholoog was ik klaar mee. Ik wilde actie, concreet en doelgericht. Via de NOBCO kwam ik bij Linda Dubois terecht. Bij de intake klikte het meteen en wist ik: "Dit is waar ik naar op zoek ben geweest!" De combinatie van sessies en E-coaching was intensief. Mijn doelstelling was "gelukkig worden" - vaag en breed, maar dat mocht en het is gelukt! Ik heb mezelf en mijn eigen kracht teruggevonden. Mede door het Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel. Veel van wat ik leerde leek zo simpel en was zo waar. Eye-openers. Het mooiste bewijs van de coaching werd geleverd tijdens mijn cursus toerskiën. Na 3 jaar bergsport lukte het me om zonder stress en angst voor falen eindelijk te GENIETEN. Ik liet mijn perfectionisme achter in het dal. Ik kon het skiën accepteren zoals het ging. Elk nieuw uitzicht was een cadeau. Ik was één met de omgeving. Ik vergeleek mezelf niet langer met anderen. Ik volgde mijn intuïtie, liet los wat anderen van mij konden denken en haalde de top. Met de rest van de groep! Ik heb leren loslaten zonder de controle te verliezen. Ook helpt de poweryoga, een advies van Linda. Ik neem nu risico's. Ik vertrouw op mezelf. En als ik het even niet meer begrijp, pak ik Linda haar e-mails erbij en mijn Insights profiel en dan valt alles weer op zijn plaats. Linda stond altijd voor mij klaar en ze coacht vanuit een diep, authentiek en puur gevoel. Op basis van positiviteit, waardering en respect. Streng, maar altijd liefdevol. Dit heeft mij enorm gemotiveerd. Ik gun ieder ander zo'n coach op zijn/haar levenspad en hoop dat een volgende cliënt eenzelfde positieve transformatie door mag maken zoals ik dat heb ervaren.
Roos Bruins, 32 jaar, medewerker Internationale Marketing & Werving, Technische Universiteit Delft

Ik lag met mijzelf in de clinch. Zo kan ik het het beste omschrijven. Verstijfd en passief achter mijn bureau, terwijl ik dringend aan de slag moest. Orde, focus en planning ontbraken compleet. Voor een creatieveling enorm belangrijk. Vele lijstjes geplakt op deuren en bureau. Gefrustreerd omdat daar weinig op afgestreept werd. Schakelen van geheel naar detail en weer terug, was mij compleet vreemd. Van Linda leerde ik plannen. Streng was ze. "Alleen nog maar in je agenda!" zei ze. Weg lijsten op deuren. Alleen nog maar post-its (want verplaatsbaar) in mijn agenda. Meer focus. Wat is urgent, wat minder? Door middel van een strak plan van aanpak weet ik welke stappen ik eerst moet nemen en welke later. Geen minuut verdoe ik meer nu duidelijk is wat ik moet doen, waarom ik dat wil doen, met wiens hulp ik dat wil doen, en erg belangrijk, wat het mij zal opleveren. Vragen die ik mezelf van Linda absoluut moest afvragen en doorvoelen. Doorvoelen doe ik inmiddels via visualisatie. Voor jezelf nagaan hoe je leeft als je hebt bereikt wat je wilt! Met behulp van het Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel is mij duidelijk geworden waarom ik doe wat ik doe en kan ik mijn slechte dag (lees; gewoontes) voortaan omzetten in een goede dag. Voor mij is nu de tijd aangekomen dat ik creativiteit met zakelijkheid kan gaan combineren. Een goede dag heb ik sinds mijn coachingtraject namelijk steeds vaker en mijn drang om te presteren verloopt gefocust en zonder angst.
Enith Stenhuys, 31 jaar, Beelden van Enith - zelfstandig fotografe

"Het zijn de kleine dingen die het 'm doen." Dit was mijn uiteindelijke conclusie die ik eruit wil trekken na een Personal Coaching traject begeleid door Linda. Door juist deze kleine onderwerpen (obstakels) te bespreken, duidelijk weer te geven en er een soort spel van te maken, ontdekte ik dat deze "kleine" onderwerpen de "grote" schakel vormen bij zaken waarbij je er persoonlijk niet uitkomt of waarmee je blijft zitten. Voor mij was dit een hele opluchting en leverde het meer zelfvertrouwen op om zaken op het werk, en achteraf ook privé, in het vervolg op een andere manier op te pakken en uit te voeren.
Aytaç Çelebi, 36 jaar, Systeembeheerder, OmnIT BV

Naar aanleiding van een Company Scan heb ik, net als elke andere collega, een individueel gesprek met Linda Dubois gevoerd. Dit was niet zozeer een coachinggesprek als wel een gesprek over de organisatie en mijn aandeel als individu binnen deze organisatie. Het belangrijkste aspect wat voor mij hieruit naar voren kwam, is dat "een misverstand" voor de leidinggevende vaak iets is wat hij heeft met meerdere werknemers. Tegelijkertijd kan het voor jou als werknemer vaak het zoveelste "misverstand" met je leidinggevende zijn. Je voorkomt zélf dat dit zich opstapelt. Laat aan je werkgever de zaken weten waar je het niet over eens bent en vraag naar duidelijkheid wanneer iets onduidelijk is. Voorkom dat je met vragen blijft lopen. Zaken die voor een werknemer vanzelfsprekend zijn, hoeven niet vanzelfsprekend te zijn voor de leidinggevende.
Marco Duindam, 34 jaar, applicatie ontwikkelaar, Omnit BV

Het was een groot geluk voor mij om in een moeilijke periode in mijn leven tegen Linda aan te lopen. Zij heeft me stil laten staan bij gedachten waar ik helemaal niet aan wilde denken, die ik het liefst weg wilde stoppen. Maar elke afspraak gaf Linda me toch wat ik het liefst van alles wilde, rust. Door haar heldere en praktische aanpak en haar makkelijk uitvoerbare adviezen heb ik steeds meer rust in mijn leven gekregen en daardoor meer energie. Zij heeft mij een pad gewezen dat ik veel prettiger vind dan het pad wat ik al een hele tijd aan het bewandelen was.
Mieke van der Klauw, 32 jaar, beleidsafdeling van een gemeentelijke overheid

Vier keer ben ik voor mijn rijexamen gezakt. Eén dag voordat ik voor de vijfde keer ging afrijden, heb ik een coachingsessie bij Linda Dubois gedaan. Ik kwam er achter dat ik van mijzelf geen fouten mag maken. Zodra ik dacht een fout te gaan maken tijdens het afrijden, raakte ik zó in paniek dat ik helemaal niet meer kon rijden. Dat had ik alleen tijdens het examen. Nooit tijdens de rijlessen. En ik zag dat op meer gebieden in mijn leven terugkomen. Ik mag van mijzelf geen fouten maken. Nu zeg ik dat ik geen fouten MOCHT maken van mezelf, want ik heb ervan geleerd. Wat ik deze keer tijdens het afrijden elke keer heb gedaan, is mezelf terugroepen als ik weer dacht dat ik het allemaal niet kon. Mezelf op aarde roepen en zeggen: "Ik kan best rijden, ik mag fouten maken en ik ga laten zien dat ik het kan". Een instelling die ik eerder nog niet voor elkaar heb gekregen. En deze keer ben ik geslaagd!
Ylona Bode, 20 jaar, administratief medewerkster reclamebureau

Zowel zakelijk als privé heeft de coachingmethode van Linda Dubois mij in staat gesteld een aantal knelpunten weg te nemen en op een andere wijze te functioneren. Enkele maanden na een auto ongeluk bleek dat spanning, privé- of werkgerelateerd, direct effect heeft op mijn schouders en nek. Mij is gebleken dat de combinatie van coaching en fysiotherapie elkaar in deze sterk ondersteunen. Niet alleen de gevolgen aanpakken, maar ook de oorzaken. Zakelijk gezien heb ik meer inzicht verkregen in gezagsverhoudingen en geleerd verantwoordelijkheden te laten liggen waar ze thuishoren. Dit leidt tot een effectievere werkindeling. Daarnaast werden ingesleten patronen in conflictsituaties door de coaching uiteengerafeld, waardoor de stappen om wel het gewenste resultaat c.q. gedrag te bewerkstelligen helder werden. Voor mij waren beide kanten van coaching een nieuwe ervaring, waar ik mijn voordeel mee doe.
Irma Kenter, controller overheidsinstelling, 36 jaar

Print pagina