Nederlands  Français  

Sparring Partner

Vertrekpunt
U zoekt iemand waarmee u regelmatig van gedachten kunt wisselen. Gelegenheid om uw functioneren kritisch tegen het licht te houden. U wilt een objectieve sparring partner van niveau. Iemand die zich uw materie snel eigen maakt en die u scherp houdt zonder te oordelen. U bent een beslisser die weinig tijd en gelegenheid heeft voor intervisie. U vindt weinig mensen in uw directe omgeving waar u van kunt leren en die u inspireren. Dat is voornamelijk úw taak naar anderen toe. Maar wie houdt u scherp?

Doelstelling
U wordt zich bewust van en cultiveert uw eigen stijl. U toetst uw communicatieve en algemene vaardigheden. U houdt uw ontwikkelingsproces in de gaten. U leert uw sterke en minder sterke kanten kennen. Dit ervaart u als een uitdaging voor verdere ontwikkeling. U staat stil bij wat er om u heen gebeurt en u ziet wat uw eigen rol hierin is. Uw waarneming verdiept zich, waardoor u uw bijdrage aan alles wat onder uw verantwoording valt, nog helderder in beeld krijgt. Ook daar waar u eerst nog geen rol voor uzelf zag. U blijft alert en u functioneert vanuit uw innerlijke rust.

Traject
12 sessies van 2 uur in 6 maanden òf 12 sessies van 4 uur gedurende 12 maanden.

Print pagina