Nederlands  Français  

Personal Scan

Vertrekpunt
U bevindt zich op een kruispunt in uw leven. Hoe u hier gekomen bent, weet u. Nu wilt u de tot nu toe ingeslagen weg een effectievere richting geven. Er moeten knopen doorgehakt worden. Maar hoe weet u wat het beste voor u is? Welke kant gaat u op? Alles wat u wilt weten zit in u. U wéét namelijk wat het beste voor u is. Deze vorm van coaching maakt uw potenties en talenten zichtbaar. Door spiegeling met uw coach vindt u de juiste handvatten voor uw volgende stap.

Doelstelling
Deze vorm van coaching maakt u bewust van uw onbewuste overtuigingen en de hieraan gekoppelde patronen. U verkrijgt inzicht in uw handelen, inzicht in uw (vaak onbewuste) motieven en de hieruitvolgende reacties. U neemt de verantwoording voor alles wat u overkomt en voor alles wat u creëert. U communiceert doelgerichter. Uw keuzes zijn gegrond en uw beslissingen zijn gefundeerd. U bereikt efficiënt de door u beoogde resultaten. U streeft een win/win-situatie na. Goed voor u en goed voor de ander.

Traject
7 sessies van 2 uur in 3 maanden

Print pagina