Nederlands  Français  

Op maat

Vanzelfsprekend zijn alle coachingtrajecten op maat leverbaar. Wanneer er minder of meer sessies nodig zijn dan aanvankelijk is ingeschat, wordt het coachingtraject naar wens aangepast. Ook indien uw agenda meer flexibiliteit vraagt dan een gekozen traject u biedt, kan er per coachingsessie een vervolgafspraak gemaakt worden.

Trainingen worden volledig op maat verzorgd. Afhankelijk van uw behoefte en doelstellingen stellen wij een training op die specifiek aan uw wensen en die van uw medewerkers voldoet. De trainingen betreffen communicatie, zelfsturing, bewustzijn, emotionele intelligentie, persoonlijke vaardigheden en coachend leiderschap.

De groepstraining kan op verzoek aangevuld worden met één-op-één coaching. Personal coaching is een individuele training die een kwalitatieve aanvulling biedt op de groepstraining. Waar de groepstraining kennis en vaardigheden bijbrengt, vertaalt de personal coaching al het geleerde concreet naar de individuele situatie van elke deelnemer.

Team coaching volgt doorgaans uit de Company Scan of het Sparring Partner traject en is dientengevolge volledig op maat.

Print pagina