Nederlands  Français  

Company Scan

Vertrekpunt
Uw personeel is uw kapitaal. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, functioneren beter. Wanneer de werkgever hen stimuleert in hun ontwikkeling, presteren zij meer. Automatisch zullen zij zich opstellen als ambassadeur van uw bedrijf. Zij stralen hun goede zin en passie uit. Dit werkt door in hun verbale en non-verbale communicatie met elkaar en met de buitenwereld. Uw klanten, leveranciers en andere relaties krijgen te maken met prettige en doortastende partners. Dit versterkt de samenwerking en verbetert de resultaten.

Doelstelling
De Company Scan richt zich op de verwachtingen die u als leidinggevende van uzelf en van uw medewerkers heeft. Wij vergelijken uw antwoorden met de feitelijke situatie. Dubois Coaching inventariseert waar de verwachtingen en doelstellingen niet met elkaar overeenstemmen, wat de onderliggende processen zijn en hoe hier verbetering in aangebracht kan worden.

Aan bod komt wat uw medewerkers van zichzelf, van u en van elkaar verwachten. Verstoorde relaties, ineffectieve organisatiestructuren en onderhuidse spanningen worden blootgelegd. U krijgt een helder beeld van de huidige situatie en de aanwezige knelpunten.

Deze analyse maakt duidelijk wat er binnen uw bedrijf speelt en hoe deze situatie is ontstaan. U ontvangt een aanbeveling hoe u deze situatie in overeenstemming kunt krijgen met wat u werkelijk voor ogen heeft; een optimaal functionerend bedrijf met duidelijke resultaten binnen een gezonde atmosfeer van respect en samenwerking.

Traject
In de dialoog tussen medewerker en coach komen anoniem en in volstrekt vertrouwen zaken naar boven die van belang zijn voor het functioneren van uw personeel, uw eigen taakuitvoering en de bedrijfsdoelstellingen. De focus ligt op het zichtbaar maken van onderliggende processen en uw onderlinge communicatie.

Uw bedrijf of afdeling wordt twee keer per jaar doorgelicht. Frequenter als u dat wenselijk acht. Data worden bepaald aan de hand van de momenten dat uw bedrijf behoefte heeft aan deze managementinformatie. Bijvoorbeeld vóór functionerings- en beoordelingsgesprekken. Of tijdens een verandertraject.

Print pagina