Nederlands  Français  

Bodemsessie

Vertrekpunt
U wilt nú actie. U weet dat er iets moet gebeuren en bij voorkeur zo snel mogelijk. Aan inzicht ontbreekt het u niet. U weet namelijk zeer goed dat u de enige juiste persoon bent om te realiseren wat u voor ogen heeft. De daadkracht is er, maar u mist een strategie. U heeft uw doelstellingen (nog) niet scherp voor ogen. Dit coachingtraject is bijzonder intens. Uw dagelijks functioneren is onderwerp van diepgaande reflectie waarbij u de confrontatie met uzelf niet schuwt. U wilt dóór.

Doelstelling
Uw inzichten heeft u duidelijk verwoord. Nieuwe inzichten zullen zich hier aan toevoegen. Hierdoor kunt u heldere en reële doelstellingen formuleren. U hervindt uw focus. U staat in uw kracht. Lessen uit uw verleden gebruikt u als onmisbare inspiratiebron om uw doelen effectief te realiseren en optimaal te leven in het nu.

Traject
4 sessies van 4 uur in 2 maanden

Print pagina